FRenulum pRaeputii

Vandaag belde ik aan bij een meneer om hem te vragen de schuttingdeur te openen om mij toegang te verlenen zodat ik de boel daar kon gaan schilderen.

De meneer keek me onbegrijpend aan.
Ik dacht in eerste instantie dat dat kwam omdat ik tot mijn enkels in de sneeuw stond, maar dat bleek niet het geval.

(Een regel in weblogland is dat men verplicht is om te melden als er buiten sneeuw ligt, anders vraagt men er wel om)

Maar meneer zei dat die er niks van verstond, want meneer verstaat geen Gronings!
Ik herhaalde mijn vraag in het Nederlands, want die taal ben ik ook wel machtig.

Probleem opgelost, maar wat een rare gang van zaken.
Meneer mag van mij wonen waar die maar wil, want van mij mag elke wereldburger wonen daar waar die maar wil, daar maak ik geen probleem van.
En hoe meer zielen hoe meer vreugd en zo.

Maar wat labiel als mensen niet eens de taal gaan leren!
Niet kunnen spreken vind ik op zich al stom, maar het niet eens kunnen verstaan!

Ik ben daarover niet met meneer in discussie gegaan, wellicht woont hij er nog maar zeer kort.
Maar het verbaasde me wel.

Aanpassen, ik weet geeneens wat dat is, hoeft voor mij totaal niet, maar de taal leren moet van mij wel.
Elke inwoner van Groningen moet Gronings kunnen!

Rene Maandag 27 Januari 2014 at 10:22 pm | | Smurf

21 reacties

Hans

Ha, ha, lachen met je regel in weblogland, LMSO.
Maar ik dacht echt, o ja, daar ligt sneeuw.
Je kunt je goed aanpassen aan de import, oh als ik verder lees zie je het toch liever anders.
Weet je ben het helemaal met je eens, zo versta je de ander en kun je je ook verstaanbaar maken. Hans

Hans, (URL) - 27-01-’14 23:25
Laurent

Ik ben in Limburg opgegroeid zonder het ooit gesproken te hebben, maar ik versta wel Limburgs.

Laurent, (URL) - 28-01-’14 00:08
Marjolijn

Met meerdere talen te kunnen spreken is niets mis.
Maar het Gronings is geen taal, maar een dialect, en zeker niet door iedereen te verstaan, laat staan te spreken.
Jij bent er mee opgegroeid en zit het zo ongeveer in je genen.

Marjolijn, (URL) - 28-01-’14 05:09
Sjoerd

Hier in imburg spreekt ook niet iedereen Limburgs. Vrijwel iedereen verstaat het wel.

Sjoerd, (URL) - 28-01-’14 07:34
Di Mario

Gronings is geen taal, ik zal niet zeggen dat het een spraakgebrek is, maar een dialect toch zeker wel. Dat is niet voor iedereen goed te verstaan. En misschien doet die meneer inderdaad zijn best wel, maaar woont hij er nog maar net.

Love As Always
Di Mario

Di Mario, (URL) - 28-01-’14 07:37
Chantal

Wie heeft die regel bedacht, dat ik moet melden als er sneeuw ligt???

Chantal, (URL) - 28-01-’14 08:02
John

Dialect leer je niet zo gemakkelijk als een taal. En Gronings is geen taal. Je kunt niet naar een inburgeringscursus waar men je in een paar weken de taal leert. Er kan wel 10 jaar over gaan voor een persoon dialect begrijpt. En dan is het uitspreken vaak nog een probleem.
Dat van die sneeuw wist ik niet. Die houden we er in.

John , (URL) - 28-01-’14 09:25
suske

ik zou graag eens een gesprek met je aangaan, in ons eigen dialect.
dat zou pas tot spraakverwarringen leiden.

suske, (URL) - 28-01-’14 09:54
ria

Nou, veel import hier, maar die verstaan echt niet alles als je plat gaat praten hoor. Dialecten verwateren ook een beetje, zonde is dat zeker.

ria, (URL) - 28-01-’14 10:12
gerdaYD

Ik ga nu eens met meer dan 11 letters antwoorden Smurf *wink, big smile:

Om euh verstaanbaar over te komen moet u dus letten op uw stem
euh, goed artikuleren en zeker het dialect van waar u komt achterwege laten

In ‘t stad wörd ‘er rap geklapt
in ‘t stad, in ‘t stad klappe wij dus rap
mijn stad is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Gepest is getrêter
aewe mond is ne frêter
a’ ge constant ligd te mekkere dan nóeme w’ae nen blêter

Nemen is pakke
walle zen zakke
kleven is plakken
en waerken is fakke

Een mezeke is een wondshe
en ne keffer is een ondshe
twiê en een alf euro da was vruger nog een pondshe
ne rijkswacht een zwontshe
een weggesken een bontshe
dóed’ er iênen oep awel dan gefde gij een rondshe

God’ e komishke dóen of Mobutu oep ‘t vliegtuig zette
wild’ iet rap afaendele mokte gewoên körte mette

De zolozjie dad is de zoo
een vierkant ne karo
a’ g’in den Elmer iet besteld dan roepte gewoên yo

Refrein:
In ‘t stad wörd ‘er rap geklapt
in ‘t stad, in ‘t stad klappe wij dus rap
Aentwaerpen is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Ne zakdoek is een snotvodshe
een gatshen is een gotshe
‘t café meh ‘t miêste bier in ‘t stad worschijnlijk ‘t Patersvotshe

Ijskreêm is kreêmgelas
zjustekes is pas
en de plóeg van ‘t stad speld nog alted iêste klas

Een spleet is een kier
en ne wörm is ne pier
ne glazen boteram is bier
trots dad is fier

carréken is vier
ni’ goeiekoêp dad is dier
ge zie-g-et afkome
yo ik zien da’ van ier

Sleuren is trekken
ontploffe verrekken
afbolle vertrekke
doêddóen dad is nekke

druppen is lekken
en smóele zen bekke
klein plaentshes zen stekken
en stoefen is spekke

Schiêf dad is kroem
vörwa is woroem
een zjat is een koem
en achterlijk stoem

‘t WC is de kóer
een rondshe nen tóer
een teef is een óer
iemand loemp is nen bóer

(refrein)

De kruidtuin da nóeme wij den botanikken of
een bruin broêd gewoên of gesneeën is een grof

Ne sleffer ne sloef
ne stoemp is nen doef
een kut is een foef
en freet dad is boef

Een toert een patteeke
dóen asof dad is feke
nen overloêp een alleeken
en daensen is sheke

De kaermis de foêr
een bord een talloêr
een touw is een koêr
yo en wiet dad is smoêr

Ne smurf is ne flik
nen tutterfrut ne chic
ae crew is een klik
en ae kruis is ne mik

Stilo’s zen bikke
braenden is fikke
schoeppen is pikke
verrajen is klikke

Betalen is dokke
m’n kloête zen klokke
en kwiêken is fokke
en kouse zen sokke

spouwen is brokke
trekken is snokke
een schoên griet da nóeme wij een faerm mokke

(refrein)

Ne fits is een veloken
een verrassing een kadoke
een schel broêd is een boken
en biêne da’ zen knoke

Nen beuling ne wöst
een tiet is een böst
soms god’ oep de vöst
en dan slaagd’ oep de köst

Edde döst moete drinke
knipoêgde pinkte
maenkte dan hinkte
en mufte dan stinkte

‘t Gras is de gazon
góe dad is bon
duzend frang was een ton
neje waendelen is gon

Koerözje is móed
te poêt is te vóet
een overtreding nen bóet
en ne gast is nen dude

Nen eld is de staer
nen otto een kaer
ne stoemmen apshaer
overoêp in de waer

Gratis vörniet
oep de poef is krediet
en een erreken een lied
en nog efkes sebiet

Correct dad is zjust
goesting is lust
de zotten aap noemde Gust
en da’ ge nae mijn kloête kust

(refrein) © Sint Andries MC’s

gerdaYD, (URL) - 28-01-’14 10:13
boerin zonder naam

Aajoh, da’moje ‘ie toch aontrekke! Wa assie nou bij ons in d’ Alblassewaord komp, daor he’ ieder durpie een taoltie fan zijn eigens. In’t inne durp zaggen ze wurf en in’t durp derneffens zaggen ze sticht.
En de mensen bedoelen gewoon het erf of de oprit voor hun huis. Ik bedoel maar…. Ieder spreekt zijn eigen streektaal.
Misschien een leuk idee om eens een stukje in het plat Gronings te schrijven. Ik zou wel eens willen testen of ik het dialect begrijp.

boerin zonder naam, (URL) - 28-01-’14 10:13
Daan

Zo moeilijk te verstaan is het niet, mensen zijn vaak lui, op TV zie je als mensen al lichtjes dialect praten gelijk ondertitels, sommige mensen hebben ook moeite om vlaams te volgen, het is gewoon allemaal nederlands en als je goed luisterd dan kan je het wel volgen.

Daan, (URL) - 28-01-’14 10:27
rietepietz

Een dialect verstaan en spreken heeft tijd nodig en omdat iedereen sowieso Nederlands moet spreken zie ik het probleem niet zo. Ik heb héél lang in Den Haag gewoond en hoewel ik zowel het platte Haags als het bekakte Haags wel versta (en zóu kunnen spreken) vind ik het een afschuwelijk lelijk taaltje( net als Amsterdams trouwens) en heb me dus zélf nooit in “het Haags“uitgedrukt.

rietepietz, (URL) - 28-01-’14 17:44
hannyvbrummen

Ik heb Achterhoeks geleerd, heb het ook kunnen praten, ik kan Gronings verstaan en ik heb de Friese taal leren spreken, lezen en schrijven. Alleen als ik in het Fries praat ben ik in mijn hoofd aan het vertalen waardoor er iets van de spontaniteit verdwijnt. Mijn vader die al langer in Friesland woont dan ik verstaat er nog steeds geen klap van en hijj blijft maar Veluws brabbelen. Dat heeft meer met onwil te maken gehad en dat heb ik altijd een beetje dom gevonden. Ik vind dat je in ieder geval de moeite moet doen om de mensen leren te verstaan. Je bent ten slotte uit eigen vrije wil naar dat deel van het land gegaan.

hannyvbrummen, (URL) - 28-01-’14 17:54
Naam

Reactie

Naam, - 28-01-’14 18:24
Karel

heb met genoegen het blog gelezen
en met toenemend plezier de reacties
als het gaat om zeg een taal , kan ik het wel met je eens zijn
zij die hier willen wonen en werken moeten zich de taal machtig maken
ik ben geboren en getogen Amsterdammer , maar bezoek zaterdag a.s een Fries toneel uitvoering en versta het allemaal , spreken is wat moeilijker

Karel, (URL) - 28-01-’14 19:48
klaproos

wahahahhahaha René ik versta der helemaal niks van van dat gronings, maar gelukkig woon ik er niet :-)

klaproos, (URL) - 28-01-’14 20:16
Irene

Leuke regel, maar Gronings spreekt iemand natuurlijk niet vanaf dag 1. Die meneer was misschien nog wel op les. Mij lijkt het best moeilijk.

Irene, (URL) - 28-01-’14 20:49
Irene

Zeg, ik heb even opgezocht wat die woorden van de titel van je logje betekenen, ik dacht dat het ook Gronings was. Latijn. Wat heeft dat dingetje ermee te maken?

Irene, (URL) - 28-01-’14 20:53
Irene

En nog een vraag: sinds wanneer spreekt Renesmurf Latijn tegen ons?

Irene, (URL) - 28-01-’14 20:54
Paul

Ik heb Friese roots en sprak vroeger ook voornamelijk Fries. Toen ik eenmaal verhuisde naar een andere provincie was dit bepaald niet makkelijk. Natuurlijk sprak ik Nederlands, maar het was niet mijn ‘moedertaal’. Ik heb me sindsdien aangewend om in mijn woonplaats het dialect te kunnen verstaan. Ik spreek in het Nederlands, dat begrijpen de meeste mensen en kost niet bij elke verhuizing de moeite om weer een ander dialect te leren.

Paul, (URL) - 30-01-’14 06:37
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om te voorkomen dat ik ondergespamd word.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.